Ocena dorobku zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

pamietnik

Temat: pierwsze strony w teczce
" />1.Moja strona tytułowa 2.Wniosek 3.Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych oraz akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.(ksero oczywiście potwierdzone) 4.Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a)wymiarze zatrudnienia, nauczanym przedmiocie (lub rodzaju prowadzonych zajęć), b)dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, c)dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d)uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania. 5.Dokumentacja potwierdzająca spełnienie zadań i nabycie umiejętności związanych z realizacją wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego czyli opis i analiza &8.2.itd Ja tak składam, moja koleżanka w lipcu też tak miała
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10935Temat: jak napisać ocenę dorobku zawodowego
" />Mam gorącą prośbę, bo nie wiem jak mam się do tego zabrać - dyrekcja w naszej szkole, każe nauczycielom mianowanym ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego przedstawić propozycję swojej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Pracuję w oddziale przedszkolnym przy sp - proszę o jakieś wskazówki, projekty oceny za okres stażu. mój adres: bozena293@interia.pl
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8340


Temat: Aneks do planu rozwoju
... w ust. 1-3, zalicza się okres odbytego stażu. Musisz więc mieć wyróżniającą ocenę pracy (a nie ocenę dorobku zawodowego za okres stażu): ">§ 8. 1. Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11162


Temat: Jakie rozporządzenie mnie obowiązuje?POMOCY
" />Witam! Proszę o pomoc,a mianowicie w maju 2005 zkończyłam staż na nauczyciela dyplomowanego ,otrzymałam ocenę dorobku zawodowego ale nie składałam dokumentacji w KO(ciążą).Chciałabym w tym roku to skończyć mija 3...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10064


Temat: Koniec umowy i negatywna ocena dyrektora. Pilne!!!
" />Ale czemu opinia jest negatywna?! Zawsze możesz się odwołać. Poza tym najbardziej liczy się ocena dorobku kończącego staż, a więc nie w tej placówce i nie ta. Jeżeli nowy dyrek wyrazi zgodę, możesz staż kontynuować i wtedy ocena dorobku zawodowego jest potrzebna do starania się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowgo. W Twoim przypadku na nauczyciela dyplomowanego.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11581


Temat: grupa bierzmowanych
" />Uwielbiam czytać ten wątek... Nie wiem skąd się bierze przekonanie, iż praca katechetów to jakieś wyjątkowe posłannictwo. Nauczyciele pracujący w szkole i realizujacy ścieżkę awansu zawodowego powinności i wymagania na ... bardziej lub mniej wyjątkowych przedmiotów, nie ma czegoś takiego, jak dostosywanie przepisów do specyfiki pracy. A za realizację zadań awansowych rozlicza: opiekun stażu (pisząc projekt oceny), dyrektor szkoły (sporządzając ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, przeprowadzając postępowanie kwalifikacyjne dla stażysty), organ prowadzący przeprowadzając egzamin (dla mianowanego), KO weryfikując teczkę i przeprowadzając rozmowe(dla dyplomowanego). I nie ma nigdzie w przepisach, że ma coś ... pracują eksperci tej specjalności, jaką teczkę rozpatrują. Znają specyfikę pracy nauczycieli różnych poziomów nauczania i różnych przedmiotów. A na swój sposób - to każdy przedmiot jest wyjątkowy i praca każdego nauczyciela...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6137


Temat: odwołanie od oceny dorobku zawodowego (na dyplomowanego)
" />Witam, Kilka dni temu temu otrzymalam ocene negatywną, komisja stwierdzila ze zabrakolo mi doslownie minimalnej ilosci punktów aby uzyskac stopien nauczyciela dyplomowanego. bylam w lekkim szoku, ponieważ kilka pokazywałam teczke ... moja teczka przeleżała w kuratorium wrocławskim do grudnia. jak wygłąda procedura odwołania sie od oceny? nie chce przedłużac stażu o nastepne 9 miesiecy ale chciałabym przedłożyc poprawiona teczkę. z góry dziekuję...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11041


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
zawodowego. Teczka i tak kiedys do ciebie wroci- można ją po egzamine odebrać. Umieszczasz tylko te poświadczenia, które są dowodem wykonania zadania nieujetego w PRZ. A świadectw i zaświadczeń nie musisz...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: zmiana szkoły a awans
" />Mam problem. Zmieniłam szkołę (uległa likwidacji) i kontynuję staż na nauczyciela dyplomowanego w innej szkole. Kończe 31 maja. Wg nowych przepisów potrzebuje do teczki informacje dyrektora szkoły o; § 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia. Ale nie mam z poprzedniej szkoły takiego zaświadczenia. Czy musze jechać do archiwum i pisac wniosek o wydanie takiego zaswiadczenia czy dyrektor mojej szkoły obecnej na podstawie swiadectwa pracy z tamtej szkoły, moich zatwierdzonych planów, sprawozdan i oceny dorobku może wydać...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10280


Temat: co powinno znależć sie w teczce na dyplomowanego?
" />Kończę właśnie staż na nauczyciela dyplomowanego i zabieram się za składanie teczki. powiedzcie mi czy mam układać teczkę zgodnie z tym porządkiem? Znalazłam go na stronie www.awans-zawodowy.org.pl i wynika z tego, że należy umieścić w teczce zarówno plan rozwoju zawodowego, jak i sprawozdanie z jego realizacji , które złożę w czerwcu? Dokumenty składane do kuratorium oświaty 1. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 2. akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, 3. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, 4. ocena dorobku zawodowego za okres stażu, 5. zaświadczenie dyrektora szkoły o zatrudnieniu, 6. zatwierdzony przez dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego, 7. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, 8. opis i analiza spełnienia wymagań określonych w § 8 ust. 2 pkt 1-3 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Do wyboru co najmniej 3 z 6 poniższych wymagań: 9. pisemne sprawozdania ... i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, 12. zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnieniem wymagań określonych w § 8 ust. 2 jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji....
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12109


Temat: awans na dyplomowanego
" />Odbyłam rok stażu na nauczyciela dyplomowanego. Zmienia mi się dyrektor. czy ten obecny powinien mi zrobić ocenę dorobku zawodowego? czy po skończonym stażu zrobi to nowy dyrektor??? odpiszcie proszę ,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11297


Temat: mianowanie - kilka pytań
awansu nauczyciela mianowanego ( dotyczy nauczycieli ubiegajacych się o stopień nauczyciela dyplomowanego) - Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela; c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego ... powinien w drugiej części teczki zamieścić opis i analizę swoich działań wraz z efektami. Zarówno nauczyciele ubiegający się o mianowanie i dyplomowanie winni w sprawozdaniu wyeksponować efekty swojej pracy, zalecane jest aby te efekty wyszczególnić na: uzyskane efekty dla: - szkoły, - ucznia, - rodziców, - nauczyciela. Każde sprawozdanie powinno być odręcznie podpisane. Na każdej stronie kserokopii dyplomów potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12057


Temat: do kiedy wniosek o egz. na mianowanego
... na złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne ">w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu - jedank zgubiło się tu po drodze 5 dni, a hmm - przepisy...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8711


Temat: awans na dyplomowanego
akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego ( dotyczy nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego) - Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela; c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania. W drugiej części teczki dołączasz sprawozdanie. Może być ono napisane w formie tabeli lub "prozą". Zalecam pisać sprawozdanie trzymając się paragrafów. Kto się dyplomuje powinien w drugiej części teczki zamieścić opis i analizę swoich działań wraz z efektami. Zarówno nauczyciele ubiegający się o mianowanie i dyplomowanie winni w sprawozdaniu wyeksponować efekty swojej pracy, zalecane jest aby te efekty wyszczególnić na: uzyskane efekty dla: - szkoły, - ucznia, - rodziców, - nauczyciela. Każde sprawozdanie powinno być odręcznie podpisane. Na każdej...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11688


Temat: spis treści w teczce??
" />Witam!! Czy może być taki spis treści w teczce na dyplomowanego, czy nie robi się spisu treści?? pomóżcie. Zrobiłam tak: SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ PIERWSZA – dokumentacja formalna 1.Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. 2.Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe: •dyplom ukończenia Wyższych Studiów Magisterskich na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie na kierunku matematyka •świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Informatyki dla Nauczycieli na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego 3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 4. Zaświadczenie dyrektora szkoły (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) zawierające informacje o: - wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie -dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela -dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego -uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania II. CZĘŚĆ DRUGA 1. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. 2. Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych. Może być?? Im dłużej nad tym siedzę tym mam więcej wątpliwości do wszystkiego!!!! Chyba zwariuję...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10473


Temat: Zwolnienia w LO - list otwarty do Dyrektora Roberta Pużniaka
" />Po wprowadzeniu reformy w zakresie awansu zawodowego nauczycieli pojawiły się dwie możliwości dokonania oceny pracy nauczycielskiej. Nauczyciel podlega ocenie pracy, która może być dokonana przez dyrektora szkoły w każdym czasie, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny. Podlega też nauczyciel ocenie, jeżeli podda się procedurze awansu zawodowego. Wówczas kończąc staż awansu zawodowego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel (Rozp. MEN 2000). Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art.6 Karty Nauczyciela oraz zadań statutowych szkoły. Nauczyciel, w myśl Karty Nauczyciela (2001), obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji RP, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów (Karta Nauczyciela 2001). Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności (Rozp. MEN 2000): * poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach; * zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami); * aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym; * działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb; * przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji). Na wniosek nauczyciela lub własny dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii pisemnej na temat pracy nauczyciela właściwego doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym, wyrażonym stopniem: oceny wyróżniającej, dobrej lub negatywnej. W przypadku realizacji procedury awansu zawodowego przez nauczyciela dyrektor szkoły dokonuje na zakończenie stażu oceny dorobku zawodowego. Aby nauczyciel mógł zamknąć staż związany ze ścieżką awansu zawodowego musi uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. Ocena taka ma charakter opisowy i zakończona musi być stwierdzeniem, że ocena jest pozytywna lub negatywna. Permanentne poddawanie się przez nauczyciela różnego rodzaju ocenom pracy zawodowej może być niezwykle kształcące w zakresie wykonywania czynności kontrolno-oceniających przez tegoż nauczyciela. Istnieje realna szansa, że to przestarzałe instrumentalne ocenianie ucznia...
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=27152


Copyright (c) 2009 pamietnik | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.