kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu

pamietnik

Temat: samochód w firmie
W przypadku wykorzystywania przez przedsiebiorcę na potrzeby firmy własnego samochodu osobowego, nie musi on wprowadzać takiego pojazdu do ewidencji środków trwałych. musi natomias prowadzic ewidecje przebiegu pojazdu według art. 23 ust. 7 (ustawy od dochodach od osób fizycznych). Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu nie jest konieczne, jesli samochód jest majątkiem firmy i został wprowadzony do ewidencji środków trawałych. W tym przypadku wystarczającym warunkiem...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2022Temat: Korzyści z leasingu przy zakupie auta.
60 % podatku VAT ( ale nie więcej niż 6.000,00 PLN) podlega odliczeniu od ceny nabycia pojazdu. Ten sam wymiar kwoty podlega odliczeniu od wszystkich rat leasingowych w trakcie trwania umowy leasingu. 7. Wiele firm leasingowych posiada korzystne umowy rabatowe z dealerami pojazdów, dzięki czemu cena pojazdu od której są naliczane raty leasingowe często jest dużo niższa od ceny samochodu nabywanego przez...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1092


Temat: Opodatkowanie ryczałtu samochodowego
Wielu pracodawców, na ogół małe firmy, zatrudniając pracownika chce, aby pracownik wykorzystywał swój prywatny pojazd do służbowych jazd lokalnych. Rekompensatą za takie używanie jest zwrot kosztów używania samochodu w formie ryczałtu (iloczyn limitu kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu) lub zgodnie z prowadzoną przez pracownika ewidencją przebiegu pojazdu (iloczyn rzeczywiście przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr) w zależności od umowy ... jakie ponosi pracownik wykorzystując swój pojazd do celów służbowych, a więc koszty paliwa, ubezpieczenia, przeglądów, remontów i ogólne zużywanie się pojazdu to w ogóle nalicza się podatek. Podatek od kosztu?!
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1394


Temat: koszt podróży służbowej
obowiązującej w tym czasie stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu. Pracownik nie ma obowiązku gromadzenia dokumentów potwierdzających poniesione koszty podróży, takich jak np. wydatki na paliwo itp. Wystarczające jest prowadzenie przez niego wspominanej ewidencji. W razie zaniedbania tego obowiązku koszty eksploatacji samochodu pracownika w celu odbycia podróży służbowej nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2466


Temat: Samochód w firmie
1. Umowa użyczenia od rodziny nie jest przychodem dla firmy. 2. Od osobówki VAT nie odliczamy ale w KUP wrzucamy na podstawie Ewidencji Przebiegu Pojazdu i Kosztów Eksploatacji Samochodu. 3. Aby jej nie prowadzić można wprowadzić samochód do majątku firmy, dodatkowo możemy go wycenić i amortyzować. Prywatny samochód na firmę Ewidencja Przebiegu Pojazdu i Kosztów Eksploatacji Samochodu
Źródło: forum.optymalizacja.com/index.php?showtopic=41508


Temat: "zasady ogólne" czy "ryczałt"?
Co do zasad ogolnych: Samochód nie musi byc własnością firmy, ale wówczas będziesz zoblogowana do prowadzenia tzw kilometrówki czyli ewidencji przebiegu pojazdu. i to nie jest tak, że możesz "w koszty"...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=70220


Temat: Ubezpieczenie samochodu w użyczeniu
Można do wysokości limitu jeżeli prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu. W naszym mieście jest limit do 300 km, czyli przykładowo dla samochodu osobowego o pojemności skokowej pow. 900 cm sześciennych 300 km x 0,7846 = 235,38 a dla samochodu osobowego o pojemności skokowej do 900 cm sześciennych 0,4894 za 1 km przebiegu pojazdu. A jeżeli to jest środek trwały to całe ubezpieczenie...
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=472


Temat: telefon komórkowy a KUP
Musi Pan ustalić kwotę przysługującego odliczenia, czyli podsumować rozmowy dot. prowadzenia działalności. Co do drugiego pytania. Tak, ale musi Pan prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i wrzucać w koszty tylko do wysokości przysługującego limitu. (stawki za 1 km przebiegu pojazdu: samochód osobowy o pojemności skokowej do 900 cm 3 - 0,4894, powyżej 900 cm 3 - 0,7846). Na paliwo musi Pan brać faktury, a na fakturze musi być nr rej. pojazdu.
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=519


Temat: Brak kilometrówki w pełnych księgach
Zgłaszam brak możliwości prowadzenia kilometrówki w pełnych księgach. Jest w KPiR to czemu nie ma takiej możliwości w KH ? Jest a jakoby by jej nie było. W KH nie ma automatu zaliczającego w koszty wydatki na eksploatacje pojazdu prywatnego. Jednakże w FK można prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu tak samo jak w KpiR, czyli Wpisywanie - Zakupy - Pojazdy. Zakupy księgować można na nowo utworzone konto XXX (nie stanowiące KUP), na którym gromadzone są wydatki związane z używaniem samochodu prywatnego. Następnie raz w miesiącu na podstawie prowadzonej ewidencji i zapisów na koncie można...
Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=489


Temat: Prywatny samochód w firmie?
Wg mojej wiedzy powinieneś prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu (oczywiście w zakresie użytkowanym na cele prowadzonej działalności gospodarczej). Nie musi to być jakaś kupowana książeczka, czy specjalne druki, ale możesz sobie ... się powtarzać. Widziałem w sieci jakieś programy, które pozwalają na prowadzenie tego typu ewidencji Ilość przejechanych kilometrów mnożymy razy stawkę ryczałtową określaną nam "odgórnie", a więc obecnie - od 14.11.2007 obowiązuje:...
Źródło: mambiznes.pl/forum/index.php?showtopic=25


Temat: leasing operacyjny
Tak f-ry dokumentujące wydatki związane z tym samochodem będą kosztem bez limitów. Nie trzeba prowadzić Ewidencji przebiegu pojazdu.
Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=961


Temat: Pomóżcie z kilometrówką!
... osobowy (powyżej 900cm)do firmy. Napiszę najpierw co wiem: Wiem ,że muszę prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, wiem ile będę płacić za kilometr, wiem że kilometrówka nie ogranicza mojej liczby zrobinych km miesięcznie,...
Źródło: ksiegowy.org/viewtopic.php?t=1151


Temat: VATowiec 2.20/W32 i Kadrowiec 1.29/W32
Pełna aplikacja do prowadzenia księgowości firmy, rozpowszechniana na licencji free-ware! VATowiec umożliwia prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości firmy: PKPiR, ewidencja VAT, wieloletni plan kont, bilans i obroty, wystawianie faktur, not, faktur korygujących. Obsługuje transakcje przeprowadzane w różnych walutach, zawiera narzędzia do ewidencji przebiegu pojazdów (tzw. kilometrówka), moduły kadrowo-płacowe. Program potrafi nawet symulować przyszłe przychody, koszty i podatki firmy. Równie istotną cechą VATowca ... prowadzenie księgowości firmy, o ile przedsiębiorca przekona się do interfejsu i rozwiązań w programie. Zadania: 1. obsługa wielu firm 2. ewidencja rejestrów VAT sprzedaży i zakupów 3. bank i kasa, kompensaty, ... dokumenty seryjne 10. wielowalutowość ( bank, kasa, rozrachunki, FK ) - faktury eksportowe 11. ewidencja przebiegu pojazdów i automatyczne przeniesienie do ksiąg 12. rozrachunki z kontrahentami 13. alerty biznesowe i kontaktowe oraz elementy CRM 14. import stałych i kursów walut ( NBP, GUC, ..) z internetu 15. kadry - wszystkie wymagane ewidencje 16. płace - elastyczny system naliczania płac w oparciu do...
Źródło: genesis.net.pl/index.php?showtopic=34603


Temat: Odpowiedzi na pyatnia
... systematycznie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu aby móc zaliczyć do kosztów poniesione wydatki na paliwo, naprawy (do wysokości limitu - art. 23 pkt. 46) - oczywiście na podstawie faktury zawierającej nr rejestracyjny...
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=115


Temat: Skutki podatkowe (nie)objęcia samochodu ubezpieczeniem AC
gospodarczej jest wykorzystywany prywatny samochód, który był objęty ubezpieczeniem i uległ wypadkowi, to otrzymane odszkodowanie powypadkowe nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Pojazd taki nie jest bowiem składnikiem majątku związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odszkodowanie wypłacone za szkodę dotyczącą prywatnego samochodu podatnika wykorzystywanego przez niego na potrzeby działalności stanowi przychód z innych źródeł, który jest wolny od podatku na podstawie art. 21...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=399


Copyright (c) 2009 pamietnik | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.